e-BUKU KONVO 11 UPNM

Istiadat onvokesyen K KE- 11 UN I VERS I T I PERTAHANAN NAS I ONAL MALAYS I A 18 - 20 JUN 2022 18 - 20 Zulkaedah 1443H Dewan Merdeka, World Trade Centre Kuala Lumpur (WTC KL)

U N I V E R S I T I P E R T A H A N A N N A S I O N A L M A L A Y S I A

Daulat Tuanku

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG AL-SULTAN ABDULLAH RI’AYATUDDIN AL-MUSTAFA BILLAH SHAH IBNI ALMARHUM SULTAN HAJI AHMAD SHAH AL-MUSTA’IN BILLAH Tuanku Canselor

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA SERI PADUKA BAGINDA RAJA PERMAISURI AGONG TUNKU HAJAH AZIZAH AMINAH MAIMUNAH ISKANDARIAH BINTI ALMARHUM AL-MUTAWAKKIL ALALLAH SULTAN ISKANDAR AL-HAJ

Menjulang Tekad, Mendepani Cabaran

MENJULANG TEKAD, MENDEPANI CABARAN Tema Istiadat Konvokesyen ke-11 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) menggambarkan iltizam seluruh warga kampus untuk terus melangkah maju ke hadapan dan mengukuhkan perpaduan dalam menangani semua bentuk cabaran. UPNM dan seluruh warganya bertekad untuk mendukung aspirasi Kementerian Pengajian Tinggi dalam melaksanakan usaha pembangunan dan kelestarian akademik, penyelidikan, perundingan serta kepimpinan warga UPNM keseluruhannya. Menjulang Tekad, Mendepani Cabaran menjadi satu wadah kepada warga UPNM dan graduan untuk terus berdaya saing dan ia juga menjadi satu simbol kebersamaan dalam mencapai kejayaan dan kecemerlangan.

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 16 PRO-CANSELOR Yang Teramat Mulia Brigedier Jeneral Dato’ Seri Diraja Tan Sri [Dr.] Tunku Puteri Intan Safinaz binti Almarhum Sultan Abdul HalimMu’adzam Shah

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 17 PRO-CANSELOR Yang Berbahagia Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor (Bersara)

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 18 MENTERI PENGAJIAN TINGGI Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 19 MENTERI KANAN PERTAHANAN Yang Berhormat Dato’ Seri Hishammuddin bin Tun Hussein

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 20 PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI Yang Berbahagia Tan Sri [Dr.] Syed Azman bin Syed Ibrahim

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 21 NAIB CANSELOR Yang Berbahagia Leftenan Jeneral Datuk Hasagaya bin Abdullah

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 22 TIMBALAN NAIB CANSELOR (AKADEMIK DAN ANTARABANGSA) Yang Berbahagia Prof. Dato’ Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 23 TIMBALAN NAIB CANSELOR (HAL EHWAL PELAJAR DAN ALUMNI) Yang Berbahagia Leftenan Kolonel Prof. Ts. Dr. Muhd Zuazhan bin Yahya

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 24 TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) Yang Berbahagia Prof. Ts. Dr. Azizi bin Miskon

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 25 PENOLONG NAIB CANSELOR (PERKHIDMATAN, JARINGAN INDUSTRI DAN PERHUBUNGAN KORPORAT) Yang Berbahagia Dato’ Dr. Junaidah binti Kamarruddin

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 26 PENOLONG NAIB CANSELOR (PENGURUSAN PROJEK DAN PEMBANGUNAN STRATEGI) Yang Berbahagia Brigedier Jeneral Prof. Ir. Dr. Norazman bin Mohamad Nor (Bersara)

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 27 PENOLONG NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI) Yang Berbahagia Kolonel Prof. Dr. Khairol Amali bin Ahmad (Bersara)

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 28 PENDAFTAR Puan Fazielah binti Mohamad

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 29 BENDAHARI Encik Mohd Hairay bin Md Yusof

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 30 KETUA PUSTAKAWAN Encik Mohammed Dzulkarnain bin Abdul Karim

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 31 PENASIHAT UNDANG-UNDANG Leftenan Kolonel Hanif bin Zakaria (Bersara)

LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 34 LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI YBhg. Tan Sri [Dr.] Syed Azman bin Syed Ibrahim Pengarah Urusan, Weststar Group (Pengerusi Lembaga Pengarah) YBhg. Jen Tan Sri Dato’ Sri Haji Affendi bin Buang TUDM Panglima Angkatan Tentera, Angkatan Tentera Malaysia YBhg. Dato’ Sri Muez bin Abd Aziz Ketua Setiausaha, Kementerian Pertahanan Malaysia YBhg. Lt Jen Datuk Hasagaya bin Abdullah Naib Canselor, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia YBhg. Jen Tan Sri Dato’ Sri Rodzali bin Daud TUDM (Bersara) Pengerusi, Destini Oil Services Sdn. Bhd. YBhg. Dato’ Haji Md Pishal bin Ab Raub Pengarah Urusan, Meranti Marshal Sdn. Bhd. YBhg. Kdr (K) Datuk Zulkifli bin Ishak PSSTLDM Pengerusi, Zi Production Sdn. Bhd. YBhg. Prof. Dr. Abdul Ghapor bin Hussin Profesor, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan, UPNM Puan Azlinda binti Azman Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan, Kementerian Pengajian Tinggi Encik Md Taufiq bin Md Ralip Timbalan Ketua Unit, Unit MyCT, Bahagian Cukai, Kementerian Kewangan Malaysia

SENAT UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 36 SENAT UNIVERSITI PENGERUSI YBhg. Lt Jen Datuk Hasagaya bin Abdullah Naib Canselor AHLI TETAP YBhg. Prof. Dato’ Ts. Dr. Ahmad Mujahid bin Ahmad Zaidi Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) YBhg. Lt Kol Prof. Ts. Dr. Muhd Zuazhan bin Yahya Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) Yang Berbahagia Prof. Ts. Dr. Azizi bin Miskon Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) YBhg. Prof. Dr. Aidy bin Ali Dekan, Pusat Pengajian Siswazah Lt Kol Prof. Madya Ariffin bin Ismail (Bersara) Dekan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Lt Kol Prof. Madya Dr. Khairul Hasni bin Kamarudin (Bersara) Dekan, Fakulti Kejuruteraan Lt Kdr Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Norsyarizad bin Razali TLDM (Bersara) Dekan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan YBhg. Brig Jen Prof. Datuk (Dr) Haji Adnan bin Haji Abdullah Dekan, Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan Prof. Madya Ts. Dr. Norhana binti Abdul Halim Pengarah, Pusat Asasi Pertahanan YBhg. Prof. Dr. Jowati binti Juhary Pengarah, Pusat Bahasa Dr. Shahrulfadly bin Rustam Pengarah, Akademi Kecergasan Pertahanan YBhg. Prof. Dr. Haslinda binti Abdullah @ Betsy Bennet Pengarah, Institut Pengajian Eksekutif UPNM

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 37 WAKIL PROFESOR YBhg. Brig Jen Prof. Ir. Dr. Haji Norazman bin Mohamad Nor (Bersara) Penolong Naib Canselor (Pengurusan Projek dan Pembangunan Strategi) YBhg. Lt Kol Prof. Dr. Victor Feizal bin Knight Victor Ernest@Abd Shatar (Bersara) Pengarah, Pusat Penyelidikan Pertahanan Kimia YBhg. Prof. Dr. Jowati binti Juhary Profesor, Pusat Bahasa YBhg. Prof. Dr. Abdul Ghapor bin Hussin Profesor, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan YM Prof. Emeritus Dato’ Ts. Dr. Tengku Mohd bin Tengku Sembok Felo Penyelidik Kanan, Pusat Keselamatan Siber dan Revolusi Industri Digital AHLI KO-OPT YBhg. Dato’ Dr. Junaidah binti Kamarruddin Penolong Naib Canselor (Perkhidmatan, Jaringan Industri dan Perhubungan Korporat) YBhg. Kol Prof. Dr. Khairol Amali bin Ahmad (Bersara) Penolong Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) YBhg. Brig Jen Dato’ Haji Saadon bin Hasnan TUDM Komandan, Akademi Latihan Ketenteraan YBhg. Prof. Emeritus Dato’ Dr. Wan Md Zin bin Wan Yunus Pengarah, Pusat Pentropikalan YBhg. Lt Jen Dato’ Fadzil bin Mokhtar (Bersara) Felo Pengajar, Pusat Pengajian Pertahanan dan Keselamatan Antarabangsa AHLI EX-OFFICIO Puan Fazielah binti Mohamad Pendaftar, Pejabat Pendaftar Encik Mohd Hairay bin Md Yusof Bendahari, Pejabat Bendahari Encik Mohammed Dzulkarnain bin Abdul Karim Ketua Pustakawan, Perpustakaan Jeneral Tun Ibrahim Lt Kol Hanif bin Zakaria (Bersara) Penasihat Undang-Undang, Pejabat Naib Canselor

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 38 AHLI TURUT HADIR Lt Kol Ir. Shahrul bin Sahusi (Bersara) Pengarah, Bahagian Pembangunan dan Penyelenggaraan Prof. Madya Ts. Rozita binti Husain Pengarah, Pusat Pembangunan Akademik Lt Kol Hamzan bin Abdul Jamil (Bersara) Pengarah, Bahagian Teknologi Maklumat dan Komunikasi / CIO YBhg. Prof. Dr. Haji Hasan Al-Banna bin Mohamed Pengarah, Bahagian Jaminan Kualiti dan Pengurusan Data SETIAUSAHA Encik Mohd Fadhzil bin Zainol Timbalan Pendaftar, Merangkap Setiausaha Mesyuarat Bahagian Pengurusan Akademik URUS SETIA Puan Rini Shazrina binti Zulkifly Penolong Pendaftar Kanan, Bahagian Pengurusan Akademik Puan Suzanah binti Sengoot Penolong Pegawai Tadbir Kanan, Bahagian Pengurusan Akademik

ATUR CARA ISTIADAT KONVOKESYEN KE-11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 40 ATUR CARA ISTIADAT KONVOKESYEN KE-11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA SIDANG PERTAMA – 18 JUN 2022 7.15 pagi Ketibaan Tetamu dan Ibu Bapa Graduan 7.30 pagi Pendaftaran Graduan dan Tetamu 8.00 pagi Ibu Bapa dan Jemputan Mengambil Tempat 8.05 pagi Ketibaan Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 8.10 pagi Ketibaan Naib Canselor / Rektor Universiti Awam / Wakil 8.15 pagi Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah Universiti 8.15 pagi Perarakan Graduan Masuk ke Dewan 8.20 pagi Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 8.25 pagi Ketibaan Panglima Tentera Darat (PTD) / Panglima Tentera Laut (PTL) / Panglima Tentera Udara (PTU) 8.30 pagi Ketibaan Ketua Polis Negara 8.35 pagi Ketibaan Panglima Angkatan Tentera Malaysia 8.40 pagi Ketibaan Menteri Kanan Pertahanan 8.45 pagi Ketibaan Menteri Pengajian Tinggi 8.50 pagi Ketibaan Graduan Kehormat 8.55 pagi Ketibaan Pro-Canselor - Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor (Bersara) 9.15 pagi Keberangkatan Tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj 9.20 pagi Perarakan Akademik Masuk ke Dewan 9.45 pagi Perarakan Besar Masuk ke Dewan

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 41 9.50 pagi Perarakan Utama Masuk ke Dewan Bacaan Doa Pengisytiharan Pembukaan Istiadat Konvokesyen Ke-11 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Sembah Ucapan Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Penganugerahan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah Sembah Ucapan Balas Wakil Penerima Ijazah Kehormat Doktor Falsafah Penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah Pengurniaan Anugerah Pingat dan Hadiah Buku Sembah Ucapan Wakil Graduan Belasungkawa (Allahyarham Jeneral Tan Sri Datuk Amar [Dr.] Mohamed Ghazali bin Dato’ Mohd Seth (Bersara) – Mantan Pro-Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia) Titah Ucapan Tuanku Canselor Pengisytiharan Keahlian Alumni Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Pengisytiharan Penangguhan Sidang Pertama Istiadat Konvokesyen Ke-11 Perarakan Utama Keluar Dewan Perarakan Besar Keluar Dewan Perarakan Akademik Keluar Dewan Perarakan Graduan Keluar Dewan 12.00 tengah hari Majlis Santapan bersama Tuanku Canselor Keberangkatan Pulang Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta’in Billah dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Alallah Sultan Iskandar Al-Haj Pergerakan Pulang Tetamu Kenamaan Majlis Bersurai

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 42 SIDANG KEDUA (PETANG) – 18 JUN 2022 1.40 tengah hari Ketibaan Tetamu dan Ibu Bapa Graduan 1.45 tengah hari Pendaftaran Graduan dan Tetamu 1.45 tengah hari Ibu Bapa dan Jemputan Mengambil Tempat 2.00 petang Perarakan Graduan Masuk ke Dewan 2.10 petang Perarakan Akademik Masuk ke Dewan 2.20 petang Perarakan Besar Masuk ke Dewan 2.25 petang Perarakan Utama Masuk ke Dewan 2.30 petang Bacaan Doa Pengisytiharan Pembukaan Sidang Kedua Istiadat Konvokesyen Ke-11 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Ucapan Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Penganugerahan Ijazah Sarjana Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Ucapan Pro-Canselor Pengisytiharan Keahlian Alumni Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Pengisytiharan Penangguhan Sidang Kedua Istiadat Konvokesyen Ke-11 Perarakan Utama Keluar Dewan Perarakan Besar Keluar Dewan Perarakan Akademik Keluar Dewan Perarakan Graduan Keluar Dewan 5.00 petang Majlis Minum Petang bersama Pro-Canselor Pergerakan Balik Pro-Canselor Pergerakan Balik Tetamu Kenamaan Majlis Bersurai

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 43 SIDANG KETIGA – 19 JUN 2022 7.15 pagi Ketibaan Tetamu dan Ibu Bapa Graduan 7.30 pagi Pendaftaran Graduan dan Tetamu 8.00 pagi Ibu Bapa dan Jemputan Mengambil Tempat 8.05 pagi Ketibaan Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 8.10 pagi Ketibaan Naib Canselor / Rektor Universiti Awam / Wakil 8.15 pagi Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah Universiti 8.15 pagi Perarakan Graduan Masuk ke Dewan 8.20 pagi Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 8.30 pagi Ketibaan Pro-Canselor - Laksamana Tan Sri Dato’ Setia [Dr.] Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor (Bersara) 8.30 pagi Perarakan Akademik Masuk ke Dewan 9.00 pagi Perarakan Besar Masuk ke Dewan 9.05 pagi Perarakan Utama Masuk ke Dewan Bacaan Doa Pengisytiharan Pembukaan Istiadat Konvokesyen Ke-11 Sidang Ketiga Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Ucapan Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Ucapan Pro-Canselor Pengisytiharan Keahlian Alumni Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Pengisytiharan Penangguhan Sidang Ketiga Istiadat Konvokesyen Ke-11 Perarakan Utama Keluar Dewan Perarakan Besar Keluar Dewan Perarakan Akademik Keluar Dewan Perarakan Graduan Keluar Dewan 1.30 tengah hari Majlis Makan Tengah Hari bersama Pro-Canselor Pergerakan Balik Pro-Canselor Pergerakan Balik Tetamu Kenamaan Majlis Bersurai

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 44 SIDANG KEEMPAT – 20 JUN 2022 7.15 pagi Ketibaan Tetamu dan Ibu Bapa Graduan 7.30 pagi Pendaftaran Graduan dan Tetamu 8.00 pagi Ibu Bapa dan Jemputan Mengambil Tempat 8.05 pagi Ketibaan Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia 8.10 pagi Ketibaan Naib Canselor / Rektor Universiti Awam / Wakil 8.15 pagi Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah Universiti 8.15 pagi Perarakan Graduan Masuk ke Dewan 8.20 pagi Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti 8.30 pagi Ketibaan Pro-Canselor - Laksamana Tan Sri Dato’ Setia [Dr.] Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor (Bersara) 8.30 pagi Perarakan Akademik Masuk ke Dewan 9.00 pagi Perarakan Besar Masuk ke Dewan 9.05 pagi Perarakan Utama Masuk ke Dewan Bacaan Doa Pengisytiharan Pembukaan Istiadat Konvokesyen Ke-11 Sidang Keempat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Ucapan Naib Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Penganugerahan Diploma Pengurniaan Anugerah Pingat dan Hadiah Buku Ucapan Pro-Canselor Pengisytiharan Keahlian Alumni Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Pengisytiharan Penangguhan Istiadat Konvokesyen Ke-11 Perarakan Utama Keluar Dewan Perarakan Besar Keluar Dewan Perarakan Akademik Keluar Dewan Perarakan Graduan Keluar Dewan 1.30 tengah hari Majlis Makan Tengah Hari bersama Pro-Canselor Pergerakan Balik Pro-Canselor Pergerakan Balik Tetamu Kenamaan Majlis Bersurai

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 45 LOGO Logo Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) yang ditonjolkan melalui dua lapis bulatan menggambarkan kepaduan tekad, kesatuan semangat dan komitmen Universiti yang tidak berbelah bahagi dalam menghasilkan graduan yang bakal dipertanggungjawab mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara serta kepentingan strategiknya. Warna biru di lapisan luar logo melambangkan keamanan, suatu konsep yang menjadi komitmen UPNM dalam menyokong dasar negara untuk mewujudkan dan mempertahankan keamanan sejagat melalui pendidikan. Insignia Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di tengah logo berserta warna latar belakang biru tua, merah cili dan biru muda masingmasing merujuk kepada Tentera Laut Diraja Malaysia, Tentera Darat Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia. Paparan ini membawa makna ATM adalah tonggak dan teras kewujudan UPNM. Lingkaran bunga padi berwarna kuning pula melambangkan budaya Malaysia yang subur dengan raja berdaulat yang sentiasa ditaati sepanjang masa. Singkatan NDUM merujuk kepada National Defence University of Malaysia, menggambarkan bahawa Universiti ini adalah sebuah institusi pendidikan tinggi di persada antarabangsa. Angka 2006 adalah tahun penubuhan Universiti. Manakala bunga raya yang terletak di bahagian bawah logo merupakan bunga kebangsaan Malaysia yang diangkat sebagai bunga rasmi UPNM. Moto UPNM, iaitu Kewajipan, Maruah, Integriti melambangkan iltizam setiap warga UPNM, termasuk staf dan pelajar, dalam melaksanakan tanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara.

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 46 COKMAR Cokmar Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) adalah berasaskan Pedang Zulfaqar yang pernah digunakan oleh Nabi Muhammad SAW dan menantunya Sayidina Ali bin Abi Talib Karramullah Wajha. Pedang Zulfaqar berukuran lima kaki panjang dan diperbuat daripada logam perak dengan campuran besi dan disaluti emas. Petikan ayat 60, surah Al-Anfal yang bermaksud “Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi musuh dengan kekuatan yang kamu miliki” ditatahkan pada kedua belah mata pedang. Bahagian hujung sarung Pedang Zulfaqar dihiasi dengan batu manikam (topaz) berwarna kuning Diraja melambangkan kedaulatan Raja-Raja Melayu, seterusnya ia diikuti dengan batu delima (ruby) yang memancarkan cahaya warna merah cili sebagai lambang Tentera Darat Malaysia manakala batu nilam (sapphire) berwarna biru tua melambangkan Tentera Laut Diraja Malaysia dan batu nilam berwarna biru muda melambangkan Tentera Udara Diraja Malaysia. Logo UPNM yang diperbuat daripada emas tulen dilekatkan pada bahagian tengah hulu pedang. Jalaran motif daun sirih dan bunga raya menyaluti sebahagian besar sarung pedangmemancarkanmaksud kehalusan budi yang menjadi teras yang dipertahankan di Universiti ini. Sesungguhnya paduan bilah pedang, ayat daripada Al-Quran dan kilauan batu-batu galian bernilai tinggi ialah manifestasi paduan falsafah ilmu yang tinggi dan kehadiran semangat juang yang tidak luntur dalam kalangan warga UPNM.

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 47 VISI Menjadi Universiti Pertahanan primier di rantau ini untuk pendidikan, latihan dan penciptaan ilmu. MISI UPNM komited mencapai kecemerlangan perkhidmatan kepada negara sebagai sebuah universiti pertahanan primier dalam kepimpinan dan pembangunan profesional, penciptaan ilmu, penyebaran ilmu pengetahuan dan aplikasi sains pertahanan dan teknologi, dan juga penyelidikan polisi. FALSAFAH Sebagai sebuah institusi nasional primier berdedikasi dalam menghasilkan pemimpin berintelektual yang menyerlah serta bersifat terpuji dan komited untuk berbakti sepenuhnya kepada negara dalam menjayakan kelangsungan kepentingan strategik negara.

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 48 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) merupakan kesinambungan institusi pengajian ketenteraan yang bermatlamat menyediakan pendidikan dan latihan Pegawai Kadet (PK) ATMdalam usaha melahirkan “perwira negara.” Sejarah institusi ini bermula dengan Cawangan Kadet Maktab Tentera Diraja (MTD), Sungai Besi pada 1 Januari 1966 dan diikuti dengan penubuhan Akademi Tentera Malaysia (ATMA) pada 1 Jun 1995 melalui program kerjasama antara Kementerian Pertahanan Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia. Perintah Pemerbadanan yang diwartakan melalui Warta Kerajaan Jilid 50 Nombor 23 bertarikh 9 November 2006, subseksyen Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, (P.U. (A) 400), memeterai penubuhan secara rasmi UPNM. Fasal 2. (1) Perintah tersebut menyatakan bahawa UPNM: “... sebagai suatu institusi pengajian tinggi yang mempunyai taraf universiti, sebagai suatu pertubuhan perbadanan, bagi maksud mengadakan, memajukan dan mengembangkan pengajian tinggi dalam bidang pertahanan dan ketenteraan seperti Sejarah Ketenteraan, Ekonomi Pertahanan, Komunikasi Ketenteraan, Kejuruteraan Elektrik, Kejuruteraan Mekanikal, Sains Nautika dan Teknologi Maritim, Sains Penerbangan, Sains Komputer dan Teknologi Maklumat Pertahanan, Bioteknologi Pertahanan dan Sains Persenjataan, Pengajian Keselamatan, Penyelesaian Konflik, Pengajian Strategik, Kepimpinan Ketenteraan, dan bidang pengajian lain yang perlu, serta juga mengadakan penyelidikan dan pengumpulan dan pemajuan pengetahuan dan penyebaran pengetahuan dalam bidang pengajian pertahanan dan ketenteraan.” Oleh itu, Pelan Strategik UPNM telah digarap dengan berpandukan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pengajian Tinggi) sebagai sebuah “Universiti

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 49 yang Berfokus” dalam pengajian pertahanan dan keselamatan. Beridentitikan Boutique University, UPNM membangun dengan moto Kewajipan, Maruah, Integriti. Ia beraspirasi untuk melahirkan modal insan Intellectual Leaders of Character dengan ciri holistik. Bagimemacukejayaanpadamasahadapan,UPNM bertekad untuk menjadi Leading Defence University in the Region dan berusaha untuk menawarkan programprogram akademik dan ketenteraan bertaraf dunia yang berfokuskan pertahanan dan keselamatan. Kini, UPNM mempunyai empat buah fakulti iaitu Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan, Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan dan Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan. UPNM juga mempunyai dua buah pusat yang menawarkan program akademik iaitu Pusat Asasi Pertahanan dan Pusat Bahasa serta sebuah akademi iaitu Akademi Kecergasan Pertahanan. Selain daripada program Ijazah Sarjana Muda, UPNM juga menawarkan program pada peringkat Doktor Falsafah, Sarjana, Diploma dan Asasi. UPNM adalah sebuah universiti awam yang unik. Tenaga pengajarnya terdiri daripada gabungan akademia awam dan tentera / bekas tentera yang berpengalaman dan terlatih. Mahasiswanya juga terdiri dalam kalangan pelajar awam dan Pegawai Kadet (PK). Malahan pemegang taruhnya (stakeholder) juga terdiri daripada Kementerian Pertahanan Malaysia dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Daripada sudut kecemerlangan, dalam tempoh 11 tahun, ATMA telah berjaya menghasilkan 1,017 orang graduan sarjana muda dalam bidang Kejuruteraan, Sains dan Pengurusan dan mereka ini telah ditauliahkan sebagai Pegawai ATM untuk berkhidmat dalam Tentera DaratMalaysia, TenteraLautDirajaMalaysiadanTentera Udara Diraja Malaysia. Kecemerlangan ini diteruskan dengan kejayaan 7,793 orang graduan yang telah menamatkan pengajian di UPNM sejak Konvokesyen Pertama pada tahun 2010. Konvokesyen Ke-11 tahun ini, yang menggabungkan graduan tahun 2020 dan 2021, menyaksikan seramai 1,518 siswa bergraduat pada peringkat Ijazah Sarjana Muda, manakala seramai 150 siswa bergraduat pada peringkat Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah. Di samping itu, seramai 561 siswa menamatkan pengajian pada peringkat Diploma.

JUBAH UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 52 JUBAH Reka bentuk jubah telah diperkenalkan semasa konvokesyen pertama pada 10 Oktober 2010. Jubah dipakai oleh Tuanku Canselor, Pro-Canselor, Pengurusan Tertinggi Universiti, Ahli Senat, Pensyarah, Marsyal dan graduan yang menerima Ijazah Doktor Falsafah, Sarjana, Sarjana Muda dan Diploma pada setiap kali konvokesyen diadakan. Warna-warna jubah khusus melambangkan status pemakainya. Corak songket yang menjadi lapel jubah dibuat bagi maksud menganggunkan pemakainya dan sekaligus mengisyaratkan keterampilan orang berilmu. Jalaran dedaun sirih melambangkan budaya Melayu khusus pada kemahiran membuka kata bicara. Jalaran menegak pula membawa maksud bahawa Universiti ini mengutamakan motivasi dan berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Jumlah jalur pada lengan jubah melambangkan taraf pemakainya iaitu Tuanku Canselor, Pro-Canselor, Menteri, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti dan Naib Canselor.

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 53 JUBAH JUBAH CANSELOR JUBAH PRO-CANSELOR

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 54 JUBAH JUBAH MENTERI JUBAH PENGERUSI LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 55 JUBAH JUBAH NAIB CANSELOR JUBAH TIMBALAN NAIB CANSELOR

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 56 JUBAH JUBAH PENGURUSAN TERTINGGI UNIVERSITI JUBAH AHLI SENAT

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 57 JUBAH JUBAH PENSYARAH JUBAH MARSYAL

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 58 JUBAH JUBAH PEMBAWA COKMAR JUBAH PEMBACA DOA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 59 JUBAH JUBAH IJAZAH KEHORMAT DOKTOR FALSAFAH JUBAH IJAZAH KEHORMAT SARJANA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 60 JUBAH JUBAH IJAZAH DOKTOR FALSAFAH JUBAH IJAZAH SARJANA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 61 JUBAH JUBAH IJAZAH SARJANA MUDA JUBAH DIPLOMA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 62 HUD HUD KUNING HUD BIRU MUDA HUD BIRU TUA FAKULTI KEJURUTERAAN FAKULTI PENGAJIAN DAN PENGURUSAN PERTAHANAN FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN HUD UNGU HUD MERAH JAMBU FAKULTI PERUBATAN DAN KESIHATAN PERTAHANAN PUSAT BAHASA

PENERIMA ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT (2010-2020) UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 64 SENARAI PENERIMA IJAZAH KEHORMAT DOKTOR FALSAFAH DAN SARJANA 2010-2020 ISTIADAT KONVOKESYEN 1 – 10 Oktober 2010 Jeneral Tun [Dr.] Ibrahim bin Dato’ Ismail (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Strategi, Kepimpinan dan Kepahlawanan) PW1 Temenggong Kanang Anak Langkau (Bersara) Ijazah Kehormat Sarjana Sastera (Peperangan Menentang Pengganas) ISTIADAT KONVOKESYEN KE-2 – 02 Oktober 2011 Tun [Dr.] Mohammed Hanif bin Omar Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Keselamatan Dalam Negeri) Kapten Hamid bin Awang (Bersara) Ijazah Kehormat Sarjana (Peperangan Menentang Pengganas) ISTIADAT KONVOKESYEN KE-3 – 11 Oktober 2012 Jeneral Tan Sri Dato’ Paduka [Dr.] Hashim bin Mohd Ali (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan) Mejar Jeneral Dato’ Abdullah bin Babu (Bersara) P.G.B. Ijazah Kehormat Sarjana Sastera (Pengajian Strategi) ISTIADAT KONVOKESYEN KE-4 – 23 September 2013 Jeneral Tan Sri Dato’ [Dr.] Mohd Ghazali bin Haji Che Mat (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pengajian Pertahanan) Kolonel Haji Murad bin Jaafar (Bersara) Ijazah Kehormat Sarjana Sains (Kejuruteraan Pertahanan)

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 65 ISTIADAT KONVOKESYEN KE-5 – 20 Oktober 2014 Jeneral Tan Sri Dato’ [Dr.] Haji Mohd Sany bin Haji Abdul Ghaffar (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber) Laksamana Muda Tan Sri Dato’ Seri [Dr.] K. Thanabalasingam (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Sains dan Teknologi Maritim) Leftenan Kolonel Haji Robert Rizal bin Abdullah (Bersara) P.G.B. Ijazah Kehormat Sarjana (Pengajian Strategi) Datuk Paul Kiong S.P. Ijazah Kehormat Sarjana (Pengajian Strategi) ISTIADAT KONVOKESYEN KE-6 – 27 Oktober 2015 Jeneral Tan Sri Datuk Amar [Dr.] Mohd Ghazali bin Dato’ Mohd Seth (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan) Brigedier Jeneral (K) Tan Sri Dato’ Sri [Dr.] Haji Mohd Khamil bin Jamil Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Kejuruteraan Mekanikal) Sarjan Awang anak Raweng Ijazah Kehormat Sarjana (Pengajian Strategi) ISTIADAT KONVOKESYEN KE-7 – 26 Oktober 2016 Jeneral Dato’ Seri Diraja Tan Sri [Dr.] Mohd Zahidi bin Haji Zainuddin (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pengurusan Pertahanan) Tan Sri Dato’ [Dr.] Hashim bin Meon Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Sains Komputer) Brigedier Jeneral Dato’ [Dr.] Dr. Samsudin bin Hussain (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Perubatan dan Kesihatan Pertahanan)

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 66 Brigedier Jeneral Dato’ Pahlawan Mohd Tairobi bin Abd Razak (Bersara) Ijazah Kehormat Sarjana (Kejuruteraan Pertahanan) ISTIADAT KONVOKESYEN KE-8 – 07 November 2017 Brigedier Jeneral Dato’ Abdul Latif bin Ahmad (Bersara) Ijazah Kehormat Sarjana (Pengajian Strategi dan Hubungan Antarabangsa) ISTIADAT KONVOKESYEN KE-9 – 14 November 2018 Yang Teramat Mulia Brigedier Jeneral Dato’ Seri Diraja Tan Sri [Dr.] Tunku Puteri Intan Safinaz binti Almarhum Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah Tunku Temenggong Kedah Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber) ISTIADAT KONVOKESYEN KE-10 – 14 November 2019 Jeneral Tan Sri [Dr.] Yaacob bin Mohd Zain (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pengajian Strategi dan Hubungan Antarabangsa) Jeneral Tan Sri [Dr.] Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber) MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH IJAZAH KEHORMAT – 15 Disember 2020 Jeneral Tan Sri [Dr.] Borhan bin Ahmad (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pengurusan Sumber) Jeneral Tan Sri Dato’ Seri [Dr.] Ismail bin Haji Omar (Bersara) Ijazah Kehormat Doktor Falsafah (Pendidikan)

ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 68 ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DOKTOR FALSAFAH TEKNOLOGI MARITIM LAKSAMANA TAN SRI DATO’ SETIA MOHD ANWAR BIN HAJI MOHD NOR (BERSARA) 12 Mac 1950 merupakan satu tarikh yang amat bermakna bagi keluarga Haji Mohd Nor; lahir satu-satunya putera dalam keluarga yang diberi nama Mohd Anwar yang membesar sebagai seorang yang berjasa kepada agama, bangsa dan negara. Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor (Bersara) dilahirkan di Alor Gajah, Melaka. Ketika berumur dua bulan, beliau telah berhijrah ke Singapura bersama keluarga disebabkan ayah beliau merupakan seorang anggota polis Tentera Laut Diraja British (British Royal Naval Police). Merupakan satu-satunya anak lelaki daripada11orang adik-beradik, LaksamanaTanSriDato’ Setia Mohd Anwar telah mengikuti jejak langkah ayah beliau melibatkan diri dalam kerjaya badan beruniform Tentera Laut. Persekitaran, dedikasi, dan penekanan ilmu Aritmetik oleh bapanya telah membantu peribadi beliau dalam membentuk jati diri seorang pemimpin yang berkualiti. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Westhill Primary dan Naval Base Secondary School, Singapura. Setelah menamatkan pengajian dengan cemerlang, Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar menyertai Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) pada tahun 1968. Beliau telah berumahtangga dengan Puan Sri Siti Hapsah binti Omar dan dikurniakan dengan empat orang cahaya mata.

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 69 Atas kecemerlangan dalam bidang akademik dan pentadbiran, sejurus memasuki TLDM beliau dihantar ke Britannia Royal Naval College, England untuk latihan awal bagi meneruskan latihan sebagai seorang Pegawai TLDM. Setelah menamatkan pengajian dan latihan tersebut, Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar telah pulang ke Malaysia dan sebagai seorang Pegawai Kanan yang berwibawa, beliau telah diamanahkan untuk memegang jawatan penting di Institusi Latihan KD PELANDOK sebagai Pegawai Memerintah. Setelah berkhidmat dengan cemerlang sebagai Pegawai Memerintah di KD PELANDOK, beliau telah dilantik menjadi Juruiring kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-IX dan X semasa berpangkat Kepten (Laut). Pelantikan tersebut merupakan satu kepercayaan dan penghargaan besar terhadap kecemerlangan dalam perkhidmatan serta kredibiliti beliau sebagai seorang Pegawai TLDM yang berwibawa. Sepanjang berkhidmat dengan TLDM selama 38 tahun enam bulan, beliau telah memerintah sebanyak enam buah kapal dan beberapa pangkalan. Pada bulan Ogos 2003, Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar telah dinaikkan pangkat ke Laksamana dan menyandang jawatan Panglima Tentera Laut. Pada 29 April 2005, Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar mencipta sejarah apabila dilantik ke jawatan Panglima Angkatan Tentera. Beliau telah memecah tradisi kerana sebelum ini penyandang jawatan tersebut dilantik dalam kalangan Pegawai Tertinggi daripada perkhidmatan Tentera Darat Malaysia. Pelantikan ini dilihat oleh banyak pihak sebagai bersesuaian dengan perubahan keadaan semasa dan konsep rangka kerja Pasukan Angkatan Bersama yang ditubuhkan pada tahun sebelumnya. Ketikamemegang terajuAngkatan TenteraMalaysia, beliau banyak menyentuh konsep kebersamaan ataupun jointness dalam semua operasi Angkatan Tentera Malaysia melalui ucapan dan inisiatif beliau. Beliau juga meneruskan usaha-usaha untuk memperkayakan ilmu pengetahuan warga Angkatan Tentera Malaysia melalui konsep K-Force dan anggota yang versatil. Sebagai seorang Panglima, beliau sendiri telah meneruskan pengajian tinggi dan memperoleh Ijazah Sarjana Sains EBM daripada Universiti Warwick, United Kingdom. Pada tanggal 31 Januari 2007, beliau telah bersara daripadaAngkatanTenteraMalaysia selepas berkhidmat selama hampir empat dekad dengan meninggalkan impak dan perubahan yang besar dalam perkembangan serta pengurusan Angkatan Tentera Malaysia. Sepanjang perkhidmatan Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar sebagai seorang Pegawai TLDM dan Panglima Angkatan Tentera, beliau telah dikurniakan dengan pelbagai pingat jasa bakti; antaranya ialah Odre National de la Légion d’honneur dari Perancis pada 14 Disember 2005 dan Nishan Imtiaz daripada Presiden General Pervez Musharraf dari Pakistan pada tahun 2004. Beliau turut mendapat kurniaan penghargaan daripada Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam atas jasa dan bakti beliau.

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 70 Selain daripada menjadi seorang Pegawai Tentera, Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar juga sangat aktif dalam sukan hoki dan telah mewakili Angkatan Tentera Malaysia dan Malaysia semasa ASIAN GAMES 1974 di Teheran, Iran. Beliau juga telah memegang jawatan Presiden, Persatuan Hoki Malaysia pada tahun 2006 hingga 2010. Selain daripada hoki, beliau juga bergiat aktif dalam sukan golf. Buat masa ini, beliau memegang jawatan sebagai Presiden, Malaysian Golf Association (MGA). Pada tahun 2013, Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar telah dilantik sebagai Presiden, Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia dan juga memegang jawatan Presiden, Retired Malaysian Navy Officers’ Association (RMNOA). Atas kualiti kepimpinan yang terserlah sebagai seorang mantan Panglima Angkatan Tentera, pada 23 April 2015 beliau telah mengangkat sumpah sebagai ahli Dewan Negara selepas beliau dilantik sebagai Senator, dan pada bulan yang sama, beliau dipilih sebagai Timbalan Presiden, World Veteran Federation (WVF). Beliau kini memegang jawatan sebagai non-executive Lembaga Pengarah Titijaya Land Berhad. Beliau juga pernah memegang jawatan Pengerusi, Lembaga Tabung Angkatan Tentera; Pengerusi, Lembaga Pengarah Bahtera Sri Kandi; Pengerusi, Enp Projects (M) Sdn. Bhd.; dan beberapa syarikat yang disenaraikan di Bursa Malaysia. Selain itu, beliau juga turut dilantik sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia sejak Universiti ditubuhkan sehingga 31 Ogos 2017, dan kini Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar merupakan Pro-Canselor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Beliau telah menerbitkan dua buah buku yang berjudul On Command and Leadership dan A Passionate Passage yang merangkumi pengalaman dan petikan ucapan-ucapan beliau sewaktu berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi memberi semangat dan pedoman kepada semua terutama kepada anggota Tentera Malaysia dalam membentuk karakter seorang pemimpin yang berjaya. Atas sumbangan jasa bakti, kecemerlangan, keberanian dan keintelektualan beliau dalam bidang ketenteraan dan dunia korporat, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia menganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah dalam bidang Teknologi Maritim kepada Laksamana Tan Sri Dato’ Setia Mohd Anwar bin Haji Mohd Nor (Bersara) pada 18 Jun 2022 sempena Istiadat Konvokesyen Ke-11 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 71 ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DOKTOR FALSAFAH KEJURUTERAAN AERONAUTIK TAN SRI [DR.] SYED AZMAN BIN SYED IBRAHIM Dilahirkan pada tanggal 23 Mac 1960 di Sungai Petani, Kedah Darul Aman, Tan Sri [Dr.] Syed Azman bin Syed Ibrahim menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Ibrahim dan Sekolah Menengah Ibrahim, Sungai Petani. Anak jati Negeri Kedah ini merupakan Pengarah Urusan Kumpulan The Weststar Group yang terlibat dalam Industri Aeronautik, Industri Automotif, Industri Pertahanan, Industri Pembinaan dan Industri Hospitaliti di lapan buah negara. Sebelum penglibatan beliau dalam dunia korporat, Tan Sri [Dr.] Syed Azman berkhidmat dengan Angkatan Tentera Malaysia. Beliau lulus latihan Pegawai Kadet di Sekolah Pegawai Kadet Port Dickson dan ditauliahkan pada tahun 1981 oleh Seri Paduka Baginda Yang diPertuan Agong dengan pangkat Leftenan Muda. Selepas ditauliahkan, beliau telah ditugaskan di Kor Risik Diraja, Angkatan Tentera Malaysia. Semasa berkhidmat dengan Kor Risik Diraja, Tan Sri [Dr.] Syed Azman telah dilantik ke beberapa jawatan penting antaranya Pegawai Perisikan Tentera yang dilantik bagi negeri Sabah dan kemudiannya, Selangor. Setelah 13 tahun berkhidmat dan mencurahkan bakti, Tan Sri [Dr.] Syed Azman menamatkan perkhidmatan dalam Angkatan Tentera Malaysia pada tahun 1994 dengan pangkat Mejar untuk memulakan usaha beliau dalam bidang perniagaan.

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 72 Tan Sri [Dr.] Syed Azman yang dikenali sebagai seorang yang berfikiran di luar kotak telah menubuhkan syarikat mengimport kereta. Beliau berulang-alik dari Kuala Lumpur ke London untuk membeli kereta terpakai sebelum menjualnya di Malaysia. Tahun 2002 merupakan tahun kemuncak usaha beliau kerana Honda Limited Japan telah memberi francais untuk beliau mengimport dan mengedar semua jenis model Honda CBU dari Jepun untuk pasaran Malaysia. Kejayaan usaha sama ini telah menjadi pemangkin dan mendorong beberapa syarikat pengeluar kenderaan terkemuka antarabangsa yang lain seperti Chevrolet, Ford, Audi dan Suzuki untuk turut menawarkan francais masing-masing kepada beliau. Pada tahun 2003, Tan Sri [Dr.] Syed Azman telah membeli sebuah helikopter terpakai dengan harga US$1.5 juta bagi kegunaan hariannya. Apabila helikopter itu tidak digunakan, beliau menyewakannya kepada mereka yang berminat. Ketika itulah beliau menyedari yang permintaan untuk penggunaan helikopter amat tinggi di Malaysia. Dengan minat dan semangat yang mendalam dalam sektor penerbangan, beliau telah menubuhkan Weststar Aviation Services pada tahun 2003. Hasil usaha dan doa, beliau berjaya mendapatkan kontrak bagi menyediakan perkhidmatan helikopter untuk membawa pekerja sektor minyak dan gas ke pelantar. Kini Weststar Aviation Services menjadi salah satu peneraju global dalam industri perkhidmatan helikopter luar pesisir dan merupakan pengendali helikopter terbesar di Asia Tenggara serta pengendali global kedua terbesar bagi jenis helikopter AW139 di dunia. Pada masa ini, Weststar Aviation Services telah berjaya memperkukuhkan operasinya di rantau ini dan di beberapa negara lain. Weststar Group mempunyai seramai lebih 1,700 orang pekerja yang terdiri daripada juruterbang dan jurutera bertauliah. Kini, Weststar Aviation telah memiliki lebih 40 buah helikopter. Weststar Aviation juga menyediakan kemudahan latihan simulator penerbangan untuk juruterbang helikopter yang pertama di Asia bagi membolehkan anak bangsa Malaysia memperoleh kepakaran dalam bidang Aeronautik. Berpandukan kepercayaan diri yang mendalam terhadap betapa pentingnya pembangunan sumber manusia, Tan Sri [Dr.] Syed Azman telah melabur dalam program latihan jurutera untuk meningkatkan kualiti dan keselamatan operasi perkhidmatan yang ditawarkan. Beliau amat komited dalam usaha pembangunan modal insan tempatan. Atas dasar ini, beliau telah memulakan beberapa inisiatif untuk membantu memperluaskan bakat tenaga pakar tempatan; antaranyamenyediakan program latihan yang pelbagai dan juga pemberian biasiswa kepada pelajar cemerlang yang berpotensi memacu pembangunan nasional. Tan Sri [Dr.] Syed Azman mempunyai visi dan misi yang murni untuk melakar nama Malaysia di peta dunia sebagai sebuah negara maju, berteknologi tinggi, dan berpendapatan tinggi. Tan Sri [Dr.] Syed Azman juga aktif dalam sektor pertahanan. Penglibatan beliau tidak terbatas kepada kenderaan ketenteraan malahan juga sistem persenjataan tentera. Pada tahun 2013, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah berkenan

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 73 menganugerahkan gelaran Kolonel Kehormat sebagai pengiktirafan atas sumbangan dan jasa beliau untuk kepentingan negara. Syarikat milik beliau, Weststar juga telah diberi kepercayaan yang lebih besar untuk membangunkan Sistem Peluru Berpandu ke Udara (Ground Base Air Defence) untuk kegunaan Angkatan Tentera Malaysia. Ketokohan Tan Sri [Dr.] Syed Azman juga telah mendapat pengiktirafan dalam dunia akademik; pada tahun 2015, beliau telah dianugerahi Ijazah Kehormat Doktor Kejuruteraan sempena Majlis Konvokesyen ke39 Universiti Putra Malaysia. Memandangkan latar belakang ketenteraan dan penglibatan beliau dalam pendidikan, Menteri Pengajian Tinggi telah melantik Tan Sri [Dr.] Syed Azman sebagai Pengerusi Lembaga Pengarah, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia pada bulan September 2017. Sehubungan itu, beliau juga telah dianugerahi pangkat Brigedier Jeneral Kehormat oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kerana sumbangan yang cemerlang kepada industri pertahanan Malaysia. Atas sumbangan jasa bakti, kecemerlangan dan keintelektualan beliau dalam bidang ketenteraan, pendidikan dan dunia korporat, Universiti Pertahanan Nasional Malaysia menganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah dalam bidang Kejuruteraan Aeronautik kepada Tan Sri [Dr.] Syed Azman bin Syed Ibrahim pada 18 Jun 2022 sempena Istiadat Konvokesyen Ke-11 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 74 ANUGERAH IJAZAH KEHORMAT DOKTOR FALSAFAH STRATEGIK DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA JENERAL TAN SRI DATO’ SRI HAJI ABDUL AZIZ BIN HAJI ZAINAL (BERSARA) Jeneral Tan Sri Dato’ Sri Haji Abdul Aziz bin Haji Zainal (Bersara) telah dilahirkan di Kuala Pilah, Negeri Sembilan, pada tanggal 26 Ogos 1951. Beliau merupakan anak sulung daripada enam orang adikberadik dan membesar dalam sebuah keluarga yang sederhana. Beliau merupakan seorang pelajar yang cemerlang, teliti, rajin danmempunyai minat yang tinggi terhadap pelajaran. Memandangkan tanggungjawab yang harus digalas oleh beliau sebagai anak sulung agak besar, beliau bercita-cita untuk melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat tertinggi dengan tekad ingin menjadi contoh dalam keluarga. Beliau mula memasuki alam ketenteraan setelah melanjutkan pendidikan di Maktab Tentera Diraja (MTD), Kem Sungai Besi pada tahun 1966. Jeneral Tan Sri Dato’ Sri Haji Abdul Aziz telah ditauliahkan sebagai Leftenan Muda ke dalam Rejimen Askar Melayu Diraja (RAMD) pada 16 April 1971 dan ditempatkan di Batalion Ketiga RAMD, Kem Bukit Pinang, Alor Setar. Beliau pernah menjadi Ketua Kompeni 21 RAMD, Pahang pada awal tahun 1978 dan kemudiannya dinaikkan pangkat ke Pemangku Mejar dalam pasukan yang sama pada 15 Ogos 1978. Atas kewibawaan dan prestasi yang cemerlang, beliau telah diberi tanggungjawab untuk memimpin pasukan

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 75 15 RAMD di Kem Majidee, Johor Bahru, Johor pada 15 November 1987 sebagai Pegawai Memerintah. Beliau turut mempunyai pengalaman yang luas sebagai jurulatih. Jeneral Tan Sri Dato’ Sri Haji Abdul Aziz pernah bertugas di pusat-pusat latihan Tentera Darat sebagai Jurulatih Cawangan Senjata di PULADA, Ulu Tiram, Johor mulai Mac 1975 hingga Disember 1977; Ketua Cawangan Putera di MTD, Sungai Besi, pada tahun 1980; Ketua Juruarah di Sekolah Pengurusan Tentera Darat, Port Dickson, selama setahun apabila dinaikkan pangkat ke Pemangku Kolonel pada bulan Februari 1993 dan Komandan PULADA pada bulan April 1994 hingga April 1995. Jeneral Tan Sri Dato’ Sri Haji Abdul Aziz telah dinaikkan pangkat ke Brigedier Jeneral pada 1 Jun 1997 setelah kembali daripada bertugas sebagai Komander MALCON III di Bosnia Herzegovina dan menjawat jawatan Asisten Ketua Staf, Cawangan Operasi dan Latihan (AKS OPLAT) di Markas Tentera Darat. Setelah memegang jawatan AKS OPLAT selama tujuh bulan, beliau telah diberi kepercayaan oleh pucuk pimpinan Tentera Darat untuk memegang tampuk pemerintahan Briged Keempat Infantri (Mekanise) yang berpangkalan di Kem Batu 10, Kuantan, Pahang. Beliau telah memimpin briged ini selama dua tahun lapan bulan dengan pelbagai pembaharuan dan kejayaan. Berdasarkan kepimpinan dan kredibiliti yang ada, pada 15 Januari 2001, beliau telah dinaikkan pangkat ke Mejar Jeneral dan seterusnya telah diamanahkan untuk menerajui ketumbukan Divisyen Ketiga Infantri Malaysia atau Combined Arms Division sebagai Panglima yang ke-15. Setelah menerajui divisyen tersebut dengan cemerlang, beliau sekali lagi telah dinaikkan pangkat ke Leftenan Jeneral untuk menjawat jawatan Panglima Medan Tentera Darat di Kem Sungai Besi bermula 18 Ogos 2003. Beliau kemudian dilantik sebagai Panglima Tentera Darat pada 9 September 2004 dan seterusnya diberi kepercayaan untuk menerajui Angkatan Tentera Malaysia selaku Panglima Angkatan Tentera pada 1 Februari 2007. Setelah bersara, Jeneral Tan Sri Dato’ Sri Haji Abdul Aziz dilantik sebagai duta besar Malaysia ke Perancis (2010-2013). Beliau juga telah bergiat secara aktif dalam bidang korporat dan pernah menjadi Pengerusi dalam beberapa syarikat-syarikat besar seperti Bank Rakyat Bhd. (2015–2016) dan Perbadanan Perwira Negara (PERNAMA) mulai tahun 2013 sehingga kini. Beliau pernah dilantik sebagai Penasihat kepada sebuah syarikat antarabangsa iaitu Amundi dan Ahli Lembaga Pengarah di Glomac Berhad. Mutu kerja dan prestasi kerja yang cemerlang serta penuh dedikasi telah membuatkan beliau dipilih dan diberi kepercayaan yang tinggi untuk menerajui syarikat-syarikat tersebut. Atas sumbangan jasa bakti, kecemerlangan kepimpinan dan keintelektualan beliau, Universiti PertahananNasional Malaysiamenganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Falsafah dalam bidang Strategik dan Hubungan Antarabangsa kepada Jeneral Tan Sri Dato’ Sri Haji Abdul Aziz bin Haji Zainal (Bersara) pada 18 Jun 2022 sempena Istiadat Konvokesyen Ke-11 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia.

ANUGERAH PINGAT-PINGAT AKADEMIK 2021 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 78 ANUGERAH PELAJARAN DIRAJA Muhammad Izzat bin Sallehudin Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maritim

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 79 ANUGERAH PELAJARAN DIRAJA Malisha Nurhanani binti Mustaffa Kamal Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 80 ANUGERAH PINGAT EMAS CANSELOR Ainul Ashikin binti Helmy Pusat Bahasa Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya)

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 81 ANUGERAH PINGAT EMAS LPU (KEPIMPINAN) Khairi Azlan bin Mohammad Asree Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Doktor Perubatan

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 82 ANUGERAH PINGAT EMAS NAIB CANSELOR Amey Zulaikha binti Azhar Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian) Yusof bin Zainol Abidin Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Sistem Komputer)

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 83 ANUGERAH PINGAT EMAS NAIB CANSELOR Erney Nabila Huda binti Roslan Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Penyelidikan Operasi dengan Sains Data Abdul Akhyar bin Ismail Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Sistem Cerdas)

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 84 ANUGERAH PINGAT EMAS NAIB CANSELOR Noor Farhana binti Faisal Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Logistik dan Pengangkutan Maritim Mohanraaj a/l Kalithasan Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maritim

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 85 ANUGERAH PINGAT EMAS NAIB CANSELOR Siti Aisyah binti Tajari Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Strategi Wan Anis Aqilah binti Wan Husain Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Pertahanan dan Keselamatan

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 86 ANUGERAH PINGAT EMAS NAIB CANSELOR Ngo Joey Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Manusia Pertahanan PK Muhammad Aiman Riezal bin Naziri TUDM Fakulti Pengajian dan Pengurusan Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Pertahanan dan Keselamatan Islam

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 87 ANUGERAH PINGAT EMAS NAIB CANSELOR Gan Rui Xin Fakulti Kejuruteraan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam Lt M Nur Sabrina Adlyn binti M. Husaini Fakulti Kejuruteraan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Komunikasi)

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 88 ANUGERAH PINGAT EMAS NAIB CANSELOR Jaclyn Chen Jin Yi Fakulti Kejuruteraan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik (Kuasa) Tan Lina Fakulti Kejuruteraan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 89 ANUGERAH PINGAT EMAS NAIB CANSELOR Lt MWan Nur’atiqah Batrisyiah binti Wan Khairuddin Fakulti Perubatan dan Kesihatan Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Doktor Perubatan Nurul Nadhirah binti Muslal Pusat Bahasa Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Bahasa dan Komunikasi Silang Budaya)

ISTIADAT KONVOKESYEN KE - 11 UNIVERSITI PERTAHANAN NASIONAL MALAYSIA 90 ANUGERAH HADIAH BUKU (IJAZAH SARJANA MUDA) Nur Syahirah binti Mohd Hafidz Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Penyelidikan Operasi dengan Sains Data Nur Aisyah binti Abdullah Fakulti Sains dan Teknologi Pertahanan Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Kepujian)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjMxMDEz